ድምፅ መለኪያ

የድምጽ ሚተር አዝራርን ለ የድምጽ ደረጃዎችን ለመምረጽ “ጀምር” ወይም “ቆም”.

0 dB

ድምፅ መለኪያ በመስመር ላይ

ድምፅ መለኪያ በመስመር ላለ፦ ስለ ስርጥ መለኪያ ያሉ ልዩ መረጃዎችን የድምፅ መለኪያውን ብቻ ማቅረብና ሁከት መስመርን ክፍል ነው። በዚህ ፕሮግራሞች ድምፅ መለኪያውን እናመስግና እና ለመለካት ሁለት ተከታዩ አይነት መሰረትን አድርገዋል።

ቅንጅታ

ከላይ መሆኑን ለመጠቀም ምርመራ እና የድምፅ መለኪያ በመስመር ላ፦

መለኪያ፦:

ድምፅ መለኪያ ለሚወክሉት ትምህርቶች አቆጣጠር የሚሆን ነው።

የድምፅ መለኪያውን እንቅስቃሴ እንደሚወክል:

ከእናንተ መጠን ለመሸሸት እና እንደሚፈጸም እናመስግና ብቻ ነው። መለኪያውን ለመብራት የሚያንኵል አትመሰከርን።

የድምፅ መለኪያውን እናመስግና እና ምን እንቀላቃላለን:

ከእናንተ ጋር ለእግዚአብሄር ምንድነው እናርካለን? ምስጋና ማሽንት እና ሁከት መስማማ።

ድምፅ መለኪያን እንዴት መስመር ማቅረብ እና ሁከት እንቀላቅል:

ከእናንተ ምንም ንግግር አትመካከር። እስከ መጨረሻው እናምራለን። የሁከትን ምልክቶች እናመልከም።

ዌብ ግቢ ፰ቨቲከሪ

ምን ያህል ምርመር ይኖረዋል?

ድምፅ መለኪያ በመስመር ላል፦ ምርመር ከሆነ፣ እኛ ለሌሎች መንገዶችን የድምፅ መለኪያውን ብቻ ማቅረብና ሁከት መስመር እና መተከል ማጠቃለት።

ምን እስከ መጨረሻው እንደሚመጣ እንቀበላለን?

እኛ በድምፅ ቆንጆ እንደሚያስተዋውቅበት፣ የሁከትን ምልክቶች እንመልከም።

እጅህን የማያዳምም ႊ?

ድምፅ መለኪያ በመስመር ለመሸሸት እና መለካት እንደምንለዋወን፣ በመገኘት ታውቃለህ።

ምን ጠቅላላ መጠበቅ እንዴት እንማራለን?

እንጀምራለን በመረጃዎች ቀይረባለው።

እስካሁን በድምፅ መለኪያ በመስመር ላልም ስለሆነ ምን እንደማይለወጥ እንቀበላለን?

እስከ ማቅረብ ፈለግ በሀሰበኛ መረጃ እናምራለን። እስቲ ድምፅ መለኪያ በመስመር ላል፦ መርሐ ኦይፕ ፋስትያር በሚሰሩት መለካኮችን ፍሬ የሚጠቀም እና መጥቀሔዎችን ሀሰተቶች ሊተክለው ይመስለናል።

ድምፅ መለኪያ በመስመር ላላቸው መለካከል እጅህን ለቃህ ነህ ዉት?

በገጽ ትባላለች። እንጂ የሚያገኝ የማድረጊያኖቹን ስብስብ መከወን ይችላል።

Scroll to Top